วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

อัตราเร็ว - ความเร็ว

อัตราเร็ว

..................อัตราเร็ว คือระยะทางในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์


แต่ถ้าเป็นระยะทางทั้งหมดใน 1 หน่วยเวลา เรียกว่าอัตราเร็วเฉลี่ย

อัตราเร็วขณะหนึ่ง คือ อัตราเร็วในช่วยเวลาสั้น ๆ หรือ อัตราเร็วที่ปรากฏขณะนั้น

ี่อัตราเร็วคงที่ หมายถึง วัตถุที่เคลื่อนที่มีอัตราเร็วสม่ำเสมอตลอดการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะวัดอัตราเร็ว

.................. ณ ตำแหน่งใดจะมีค่าเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่ หรือบอกได้ว่า

.................. อัตราเร็ว ขณะใด ๆ มีค่าเท่ากับ อัตราเร็วเฉลี่ยการคำนวณหาปริมาณต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็ว

1. การหาอัตราเร็ว

..................1.1. เมื่อกำหนดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนที่

.................................คำนวณหาอัตราเร็วโดยการใช้สูตร

...................1.2. เมื่อกำหนดข้อมูลเป็นกราฟ ระหว่าง การกระจัดกับเวลา ( s - t )

..................คำนวณหาอัตราเร็วได้จากความชันของกราฟ (ถ้านักเรียนหาความชันไม่ได้.............ถาม.......ดูซิ)

........................โดย อัตราเร็ว = ความชัน (slope)


อัตราเร็วคงที่กราฟจะเป็นกราฟเส้นตรงคำถาม : ถ้ากราฟ s - t เป็นเส้นโค้งพาราโบลาร์หงาย อัตราเร็ว เป็นอย่างไร ..................

คำถาม : ถ้ากราฟ s - t เป็นเส้นโค้งพาราโบลาร์คว่ำ อัตราเร็ว เป็นอย่างไร ...................2. การคำนวณหาอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง

...................คำนวณหาได้จาก ความชันของเส้นสัมผัส ณ ตำแหน่งที่หาอัตราเร็ว

จากกราฟ อัตราเร็วที่จุด C = slope ของเส้นตรง xy

อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่าง AB = slope ของเส้นตรง AB

หมายเหตุ เป็นกราฟเส้นตรง อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ย

ความเร็วความเร็ว คือ การขจัดในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวคเตอร์

หน่วยเป็น เมตร/วินาที ( m/s )

ถ้ากำหนดข้อมูลเป็นกราฟ ระหว่าง การกระจัดกับเวลา ( s - t ) คำนวณหาความเร็วได้จาก

ความชันของกราฟ ความเร็วคงที กราฟจะเป็นกราฟเส้นตรงความเร็ว = ความชันความเร็วขณะหนึ่งคือความเร็วที่ปรากฏขณะนั้น หรือความเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ จากสูตร

.ถ้า t เข้าใกล้ศูนย์ ความเร็วขณะนั้นเราเรียกว่าความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง

ถ้าข้อมูลเป็นกราฟ หาได้จาก slope ของเส้นสัมผัสจากกราฟ ความเร็วที่ จุด C เท่ากับ ความชันของเส้นตรง xy

ความเร็วเฉลี่ย เท่ากับความชันของเส้นตรง ABคำถาม : 1.ในการเคลื่อนแนวเส้นตรงโดยไม่ย้อนกลับ ความเร็ว กับอัตราเร็ว

ปริมาณใดมีค่ามากกว่ากัน .................................2. ในการเคลื่อนที่วัตถุย้อนกลับมาถึงตำแหน่งเริ่มต้น

ความเร็วมีค่าเท่าใด....................................

3. .ในการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง "อัตราเร็วมีค่ามากกว่า

หรือ อย่างน้อยเท่ากับความเร็วเสมอ " เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องหรือไม่.............

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น